top of page
Ungdomssanktion

Social Team Midt har mulighed for at varetage den koordinerende rolle når unge idømmes ungdomssanktion, jf. straffelovens paragraf 74 a.

Ungdomssanktionen er et alternativ til en traditionel, ubetinget fængselsstraf, som unge i alderen 15-17 år kan idømmes, når de har begået alvorlig kriminalitet.  Det er en dom til en struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling af to års varighed, under tilsyn af de kommunale myndigheder. I denne forbindelse tilkobles en ungdomssanktionskoordinator, der skal sikre sammenhæng i forløbet og sikre, at den unge og den unges netværk oplever kontinuitet i indsatsen.

Det er de sociale myndigheder der vurderer, hvorvidt en ungdomssanktion vurderes hensigtsmæssig.

bottom of page