top of page
Undervisning

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde undervisning til elever, fagpersoner eller andre, der kunne have interesse i viden- og kompetenceudvikling indenfor det pædagogisk psykologiske fagområde. Dette både i form af oplæg eller decideret undervisning, der kan designes alt efter specifikke ønsker og behov. 

Hos Social Team Midt fordre vi dialog fremfor monolog i undervisningssammenhænge og balancerer teori, humoristisk sans og seriøsitet i et konsekvent forhold til praksis. Vores undervisningstilbud varetages primært af en enkelt medarbejder, der oprindeligt er uddannet socialpædagog, Can. Pæd. Psyk., instruktør i tilknytningsteori og som har mangeårig erfaring i arbejdet indenfor undervisnings- og udsatteområdet.

Vi har mulighed for at tilbyde undervisning - og eventuel faglig sparring - indenfor forskellige pædagogisk psykologiske tilgange og forståelser, der kan omhandle emner såsom skadesvirkninger af en opvækst med misbrug/ psykisk sygdom, vitaliseringspsykologi, mentaliseringskompetence, tilknytningsteori, etc. 

Desuden har vi mangeårig erfaring i formidling om arbejdet med udsatte unge, og de mange forskellige problematikker vi ofte møder i forbindelse hermed. Fx eftervirkninger af massive omsorgssvigt, misbrug, overgreb, selvskade, etc. I denne forbindelse har vi mulighed for at tilbyde at tage en tidligere ’ung’ med der velvilligt fortæller om egne erfaringer med anbringelse, selvskade, misbrug og dét at modtage støtte fra professionelle.

bottom of page