Støtte-kontaktordning

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge en støtte/kontaktperson, jf. servicelovens § 52, § 76 og § 85.

Social Team Midt er et tilbud de unge selv takker ja til, ud fra forudsætningen at det vil give mening for dem, at blive tilkoblet støtte i form af en kontaktperson.

Således beror tilbuddet om en støtte/kontaktperson på et samarbejde mellem den unge, den unges socialrådgiver, familien og støtte/kontaktpersonen, hvor den unge selv er motiveret for at ville modtage støtten og for, at ville arbejde aktivt med sine udfordringer og mål.

I tråd med støttekontaktordningen udarbejdes der en ’handleplan’, hvori der nedfældes mål, man ønsker hjælp og støtte til at arbejde med at opnå. Udgangspunktet for en støttekontaktordning er således arbejdet med helt konkrete fokuspunkter, hvilket naturligvis forudsætter plads til den gode kontakt, relation, samtaler og eventuelt øvrige, tryghedsskabende aktiviteter. En stor del af støtte/kontaktpersonens arbejde består således i at drage omsorg og være tilgængelig for den unge, der oftest vil have behov for tillid, for at kunne drage nytte af ordningen.