Mentorordning

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge mentorstøtte, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats §31b.

Social Team Midt er et tilbud de unge selv takker ja til, ud fra forudsætningen at det vil give mening for dem, at blive tilkoblet støtte i form af en mentor.

Således beror tilbuddet om en mentorordning - ligesom ved et tilbud om en støttekontaktordning - på et samarbejde mellem den unge, den unges socialrådgiver og mentoren, hvor den unge selv er motiveret for at ville modtage støtten og for, at ville arbejde aktivt med sine udfordringer og mål; dette på vejen mod at opnå eller fastholde en uddannelse eller et andet beskæftigelsesrettet forløb/ job.

Udgangspunktet for en mentorordning er således arbejdet med helt konkrete fokuspunkter, hvilket naturligvis forudsætter plads til den gode kontakt, relation, samtaler og eventuelt øvrige, tryghedsskabende aktiviteter. En stor del af mentorens arbejde består således i at drage omsorg og være tilgængelig for den unge, der oftest vil have behov for tillid, for at kunne drage nytte af ordningen.