top of page

Konceptet

Social Team Midt er et privatejet socialpædagogisk tilbud til unge og familier med vidt forskellige psykosociale udfordringer; ofte forbundet med tidligere anbringelsesforhold og/ eller generel daglig livsførelse. 

 

Social Team Midt vil gerne høres når kommunernes egne tilbud bliver udfordret: Vi samarbejder med kommuner i hele landet hvor vi tilbyder individuelt designede og helhedsorienterede indsatser. 

Sammen arbejder et professionelt, faguddannet støtte/ kontakt team på at tilrettelægge individuelt designede indsatser til en differentieret pris, med udgangspunkt i den enkelte borger og hans/ hendes behov.  I tæt samarbejde med de unges respektive kommuner tilbyder vi generel støtte, vejledning og en ekstra hånd i hverdagen, med afsæt i fastsatte handleplansmål, kontinuerlig, personlig kontakt, fleksibilitet og faglig forståelse.

 

For Social Team Midt er det gode samarbejde med samarbejdspartnere desuden essentielt. Vi kan ikke favne alle opgaver uden hjælp fra spidskompetente, målrettede og supplerende tilbud. Således har Social Team Midt adskillige samarbejdspartnere rundt om i landet, såsom misbrugsbehandlere, skolevejledere, terapeutiske tilbud, kommunale rådgivere etc., der på gensidig vis bakker op om at de unge og familier der er indskrevet i vores tilbud, oplever et så positivt forløb som muligt. 

bottom of page