Hashafvænning

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge hash afvænnings forløb ved instruktører, der er uddannet i metoden HAP (hash afvænnings program).

HAP er et specialiseret behandlingsprogram udviklet til cannabisafvænning. Metoden er i dag både anerkendt og udbredt i Sverige og Norge såvel som i Danmark og er udviklet på baggrund af den viden man har om hjernens kognitive funktioner og de dysfunktioner, et længerevarende forbrug af cannabis medfører.

I behandlingen fokuseres på de fysiologiske og psykologiske abstinentsymptomer den unge kan forvente at opleve indenfor de 6-8 uger det tager, før cannabissen udskilles af kroppen. Samtidig arbejdes der med at genoptræne kognitive funktioner for at den unge kan genvinde sin egen kontrol. 

Et HAP forløb varer (som minimum) 10 uger, og kræver flere ugentlige samtaler hvorpå programmet kræver en intensiv og kontinuerlig indsats. Det er således en forudsætning at den unge er motiveret for at ville arbejde med sig selv og sit cannabis forbrug.