top of page
FÆLLLESAKTIVITETER

I Social Team Midt tilbyder vi de unge mulighed for at deltage ved ugentlige fællesarrangementer og aktiviteter, såsom; klatring, fodbold, fællesspisning, film-, spil-, og grillaftener, etc.

Dette gør vi idet vi tror på, at man ikke kan træne sociale færdigheder uden at være social – og at sociale kompetencer er livskompetencer: De er centralt vigtige ift. på sigt at kunne forvalte en selvstændig tilværelse med alt hvad dette indebærer af omgængelighed på fx uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser etc.

Fælles aktiviteter er altid et tilbud de unge frivilligt kan sige til- og fra overfor.

Indskrives man i Social Team Midt er det således ikke en forudsætning, at man ønsker at deltage i fælles tiltag: De unge kan frit vælge at benytte den daglige en-til-en kontakt til deres kontaktperson, uden interesse for, at ville indgå i aktiviteter med andre unge.

Ingen bryder sig om, at være alene. Således tilstræber vi, at udfordre vores unges grænser og tro på egen formåen ved at tilbyde dem muligheden for at indgå i fællesskaber, hvor flere medarbejdere er til stede, som de kan støtte sig op af.

Mange af Social Team Midt’s unge har beskrevet, hvorledes netop fællesarrangementer har været medvirkende til at give dem en oplevelse af tilhør i et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed men hvor alle er lige i den forstand, at alle har behov for støtte og på forhånd kender personalet.

De beskriver ligeledes en tryghed ved den tydelige rammesætning af en positiv tone og måde, at være sammen på; noget, vi i Social Team Midt lægger stor vægt på at balancere. 

bottom of page