top of page
Efterværn

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge efterværn, jf. servicelovens §52, §66, §76 og §85.

Efterværn er et tilbud til unge, der er fyldt 18 år som har haft en fast kontaktperson eller har været anbragt uden for hjemmet, med eller uden samtykke. Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får støtte og hjælp i overgangen til en selvstændig voksentilværelse og det kan tilbydes, hvis den unges behov for støtte anses for at være af væsentlig betydning for den unges positive udvikling.

Social Team Midt er et tilbud de unge selv takker ja til, ud fra forudsætningen at det vil give mening for dem, at tage imod efterværn; enten fordi de gerne vil beholde støtten fra deres tidligere kontaktperson eller fordi de fx har brug for hjælp til alle de praktiske gøremål der hører til dét, at træde ind i en voksentilværelse: NemID, betaling af husleje, madlavning, beskæftigelse, indkøb, rengøring, registrering af SKAT etc.

Således beror tilbuddet om tildeling af efterværn, ligesom støttekontaktordninger, på et samarbejde mellem den unge, den unges socialrådgiver og en støtte/kontaktperson, hvor den unge – med støtte - er motiveret for at ville arbejde aktivt på, at lære at kunne mestre en selvstændig tilværelse på sigt. Udgangspunktet for efterværn er således oftest arbejdet med helt konkrete ADL-færdigheder (Almen Daglig Levevis), men kan også rumme støtte til etablering eller vedligeholdelse af netværk, træning i sociale færdigheder, fastholdelse i uddannelsesforløb, behov for samspil/ samtaler, etc. En stor del af efterværn består således i at drage omsorg og være tilgængelig for den unge, der oftest vil have behov for tryghedsskabende voksne i overgangen fra eventuel en anbringelse til et selvstændigt voksenliv. 

bottom of page