Anbringelse på eget værelse

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge anbringelse på eget værelse, jf. servicelovens §85.

Pt. har vi afdelinger i hhv. Ikast, Odense og Slagelse hvor vi har etableret mindre ‘bofællesskaber’, der kan huse op til tre unge ad gangen, på hver deres eget værelse. Dette alt imens de unge - med pædagogfaglig støtte og jævnligt opsyn - modtager råd, vejledning og ADL-træning alt imens de indgår i et fællesskab hvor de bor med andre.

Sammen har de unge ikke blot ansvaret for at vedligeholde deres egne værelser og fællesarealer, men også for at få skabt og vedligeholde et socialt rum, hvor plads til mangfoldighed og tolerance er nøgleord alle har ejerskab i. Dette alt imens de individuelt støttes, guides og vejledes af et faguddannet personale der har øje for hver deres individuelle udvikling, læring og selvstændige dannelse. Der afholdes således mindre ‘husmøder’, tilbydes sporadisk fællesspisning og inviteres til ugentlige fællesaktiviteter, der kan inkluderer alt fra oplæring i lavpraktiske ADL-funktioner til leje af film på sofaen.

Metodisk beror vores tilbud på en vitaliseringspsykologisk, metaliseringsbaseret tilgang til de unge og det socialfaglige arbejde med at støtte dem, på vejen mod en selvstændig voksentilværelse.